Обява свободна позиция „Вътрешен одитор“

 Община Лозница гр. Лозница, ул.”Васил Левски” № 6, област Разград търси да назначи служител на позиция „Вътрешен одитор”    Кратко описание на длъжността: Участва   пряко в проучване, планиране, изпълнение и … Read More