Обновяване на пътната маркировка

Община Лозница уведомява жителите на града, че на 19.10.2023 г. /четвъртък/ и 20.10.2023 г. /петък/ ще се извърши освежаване на пътната маркировка на централната улица /паркоместата/. Умоляваме всички граждани, да … Read More

Заповеди за заличаване на адресни регистрации и прекратяване на производство

ЗАПОВЕД № 669/10.10.2023 г. – прекратяване производството за заличаване на адресна регистрация… ЗАПОВЕД № 668/10.10.2023 г. – прекратяване производството за заличаване на адресна регистрация… ЗАПОВЕД № 667/10.10.2023 г. – заличаване … Read More

Процедура и критерии за подбор на персонал по проект „БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА (обновена)

по Договор BG05SFPR002-2.003 -0037 по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” с финансиране по П РЧР