Заповед отдаване под наем на общински терен N.2

ЗАПОВЕД № 489/01.08.2023 г.                                                                                                                               На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската … Read More

Заповед отдаване под наем на общински терен N.1

ЗАПОВЕД  № 467/27.07.2023 г.                                                                                                             На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закон за общинската … Read More