Процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 171/13.04.2023 г.        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба … Read More

Процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 162/06.04.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба … Read More

Търгове за отдаване под аренда на земелски земи

Заповеди за провеждане на явни публични търгове за отдаване под аренда на земеделски земи, при първоначална годишна арендна вноска от 65.00 лв./дка. Първата стопанска година  започва  от  01 Октомври 2022 … Read More