Проект „Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Лозница“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“

Проект „Осигуряване на патронажна мобилност за доставка на топъл обяд в община Лозница“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“ На 12.01.2023 г. между Фонд “Социална закрила” … Read More