Проект „Предоставяне на топъл обяд в община Лозница“ по Оперативна програма

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021-2027 г. ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД ПЛЮСОперация BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, … Read More

Удължаване на срока за предоставяне на услугата „Топъл обяд“ по Оперативна програма

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ–НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ О Б Я В А Общинска администрация гр. Лозница, уведомява … Read More

Обява за инвестиционно предложение “Рехабилитация на Път RAZ 2083 /ІІІ-206, Пороище-Студенец/- Градина –  /ІІ-49/ от км 0+000 до км 1+220”

ОБЯВА От Севгин Назъм Шукри- кмет на Община Лозница, гр. Лозница На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната … Read More