Заповед процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на имоти – частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 118/11.03.2022 г. На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба … Read More

Заповед за провеждане на публичен търг за продажба на обект гараж

ЗАПОВЕД  № 117/11.03.2022 г.                                                                       На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, … Read More