Покана за консултации определяне състава на подвижна СИК

Консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент,както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 … Read More

Заповед за извършване продажба на поземлени имоти

ЗАПОВЕД № 558 гр. Лозница, 20.10.2021 г.                                                                                                                               На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. … Read More