Обявление за вакантни длъжности

Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне на условията … Read More

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“

От 03.05.2021 г. община Лозница стартира предоставянето на услугите по Проект №BG05M9OP001-6.002-101 „Патронажна грижа + в община Лозница“, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките … Read More