Процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

ЗАПОВЕД № 162/06.04.2023        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба … Read More

Покана за обществено обсъждане на проект за горско-стопански план

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕРегионална дирекция по горите – гр. Русе и Община Лозница, уведомяват обществеността и заинтересованите страни, че е извършена инвентаризация на горските територии. Изработен е проект на горскостопански … Read More

Община Лозница обявява подбор на персонал за „Сътрудник социални дейности“

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА Във връзка с изпълнение на проект № BG05SFPR002-2.002-044 „Укрепване на общинския капацитет в Община Лозница“, по процедура … Read More

Съобщение за забрана на нерегламентирано изгаряне и изхвърляне на отпадъци

        Във връзка със спазване на разпоредбите на чл. 19, ал. 3, т.15 и чл.112 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ СЕ ЗАБРАНЯВА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНОТО ИЗГАРЯНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ОТПАДЪЦИ … Read More

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2;

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ДО ЛИЦЕТО: Цветелин ******** Цонков с ЕГН 65******** и постоянен адрес: обл. Разград, общ. Лозница, село Манастирци, ул. „ Камчия” № 2; Цветелин ******** Цонков с … Read More

ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0044 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА Програма „Развитие на човешките ресурси“ ОБЩИНА ЛОЗНИЦА ПРОЕКТ BG05SFPR002-2.002-0044 „УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ В ОБЩИНА ЛОЗНИЦА“, ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 Г. … Read More

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и … Read More