Вход

Потребител

ПаролаЗабравена парола?
Натиснете тук за нова.

Достъп до информация

Заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация се приемат всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, във "Фронт офиса" на Община Лозница, ул."В. Левски" №6 тел: 08475 2551

На основание чл. 28, ал.2 от ЗДОИ, Секретарят на Община Лозница със заповед на Кмета (№776 от 12.09.2012г.) е определено и отговорно длъжностно лице за предоставяне на достъп до Обществена информация. Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане, включително и такова, направено по електронен път на адреса на електронната поща на община Лозница.ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за изпълнение на Закона за достъп до обществена информация от Община ЛозницаImages: zapoved776.jpg

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам: I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:

1. дискета - 1 брой - 0,50 лв.;

2. CD - 1 брой - 0,50 лв.;

3. DVD - 1 брой - 0,60 лв.;

4. разпечатване - 1 стр. (А4) - 0,12 лв.;

5. ксерокопие - 1 стр. (А4) - 0,09 лв.;

6. факс - 1 стр. (А4) - 0,60 лв.;

7. видеокасета - 1 брой - 3,25 лв.;

8. аудиокасета - 1 брой - 1,15 лв.;

9. писмена справка - 1 стр. (А4) - 1,59 лв. II. Стойностите по т. I не включват ДДС. III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.). IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

Министър: С. Дянков