На 08.06.2017г. от 13.00ч в сградата на ЦПРЛ-ОДК Лозница се  проведе кръгла маса „Значимият възрастен – фактор в развитието на децата.   Събитието се организира по идея и инициатива на д-р Надие Карагьозова, а домакин бе Дейност „Образование и култура” в община Лозница.Кръглата маса е първата от авторската образователна превантивна програма „Час по щастие”. В дискусията участваха директори на училища и детски градини от община Лозница, област Разград,  учители и родители.Форум от такъв тип се провежда за първи път в община Лозница и той беше открит от директора на дейност „Образование и култура” в община Лозница Айше Реджеб, а участниците бяха приветствани от заместник-кмета на община Лозница Мехмед Билялов и заместник областния управител Нурие Црънгалова.Пред участниците д-р Карагьозова представи целите и основните идеи на превантивната програма „Час по щастие”, която е насочена към специалисти-педагози и родители, които съвместно трябва да излъчват позитивни послания към подрастващите.Експерти в образователната сфера изнесоха доклади, свързани с ролята на учителите, училищните педагози и психолози и родителите в развитието на детето.