Музей Лозница

Галерия Музей Лозница

ТЕМАТИКО-ЕКСПОЗИЦИОНЕН ПЛАН НА  ЕТНОГРАФСКАТА  ЧАСТ НА КЪЩА – МУЗЕЙ ГРАД ЛОЗНИЦА

      Община Лозница е разположено в Североизточна България, недалеч от областния град Разград- в самото сърце на Лудогорието. На пръв поглед тя не се отличава с особени забележителности. Нейното най- голямо богатство са хората, които живеят тук. Особено интересен е фактът, че населението тук съхранява и поддържа традициите на българи, турци, българомохамедани и роми. Четири етноса, четири култури са намерили начин да съжителстват и да се развиват паралелно. Именно това води до

ОСНОВНАТА ИДЕЯ:

 В разработката на тематико- експозиционния план за етнографската къща-музей Лозница е заложена идеята за представяне на автентична и точно документирана информация за бита и културата на местното население. Разкриваме белезите за пряко и косвено влияние на различните етноси. В четири зали на втория етаж на къщата разполагаме с внушителна и по съдържание етнографска колекция.

В първия етаж на къщата не се предвижда постоянна експозиция. Пространството е освободено за временни изложби и експозиции , както и за постоянна зала за обучение и творчески разговори.Тук обстановката ще съдържа препратки към композиционните структури на втория етаж, но ще е много по олекотена и с ненатрапчиво присъствие.

    Извършената изследователска и събирателска дейност обхваща широки аспекти от бита и културата на местното население на гр.Лозница. Събраните колекции се излагат в чети Зали на втория етаж на етнографската къща. Експозиционната площ е недостатъчна , а събирателска дейност е приоритет в дейноста на НПО… и се реализа с помощта и съдействието на читалища , училища и родолюбци от община Лозница.

 Тема:   „Глината- синтезиран израз на социално – икономическо развитие на района” експонира се в Зала № І  .

Експонираният материал допълва условията на живот от края на ХІХ до средата на ХХ век. В селската среда широко са се  използвали глинени изделия като обреден реквизит, допълнения към домашната уредба  и средства за прехрана . Експозицията обогатява сегашните ни представи за селския бит и неговата взаимовръзка с грънчарството и изделията от глина. За с.Кубадън /дн. Лозница/ грънчарството не е било основен занаят.Тук не  са се произвеждали глинени изделия,а знаем че всяко домочадие не може да съществува без тях. Грънци са се купували от околни населени места и преди всичко от Ески –Джумайския панаир.

1.полици-2бр

2.Делви /големи/7 бр

3.делви/малки/- 12бр

4.стомни-6бр

5.армаги-5бр

6.делви за готвене-6бр.

7.глинени изделия с различно предназначение-22бр.

8.други изделия

а/кобилица-2бр

б/бъклица-3бр

в/мътилка-2бр

г/черясло-1бр

д/чутура-1бр

 Тема: „Инструментариум за изработка на тъкани” експонира се в Зала № ІІ

 Жената – домакиня създава семейния уют , храни и облича домочадието. За да създава тъкани в които да вгражда своето чувство за красота и хармония тя използва различен инструментариум , чиито краен продукт е един и същ. Няма съществена разлика в устройството на оръдията на труда , използвани от жената, някои от които имат различни наименования при отделните етноси, тъкачеството е основен и популярен местен занаят , тъканите които се изработват със своята орнаментика и колорит са истински изразител на духовния мир на лозничанката.

Експонират се колекции от занаятчийски инвентар , свързан с тъкаческата практика и нейните характерни за района форми на реализация.

 1.Чекрък-3бр

2.Маган за памук-4бр.

3.Части от стан

4.Хурка – станок-2бр.

5.Хурка за пояс

6.Дарак за калчища на стойка-7 бр.

7.Ръчен дарак за калчища4бр.

8.Масур-8бр.

9.Совалка-9 бр.

10.Нищелка-2бр.

11.Бърдо-5бр.

12.Мотовилка-2бр.

 Тема:  „ Жилището на лозничанина   – спокойствие и сигурност    експонира се в Зала № ІІІ 

Втория етаж на етнографската къща няма отделен  коридор. Влиза се в широко  общо помещение с камина.По идея на настоящия проект най- удачно е тук да  се експонира характерна жилищна уредба на местното население от края на ХІХ век до средата на ХХ век. В нея са  пресъздадени условията за  осъществяване на  социализацията на индивида. Тук той е преосмислял ежедневието си и е отмарял от непосилния труд на полето. Градският бит все още не  се е наложил.Земеделието е било основен поминък.В Залата се експонират елементи от  декоративно – обреден реквизит и домашна уредба, оръдия от бита и  труда.

 

1.Камина-1бр.

2.Полици-3бр.

3.Одър -1бр.

4.Ракла-1 бр.

5.Софра с крака/Голяма/-1бр.

6.еднокраки софри/малки/-2бр.

7.котли голям и малък -2 бр.

8.медни сахани-3 бр.

9.верига за камина 1бр.

10.пюристия-2бр.

  1. медно джезве-2бр.

12.меден ибрик-1бр

13.медни тави -2бр

14.лъжичник-1бр

15.трикраки столчета 3бр.

16.Фенери 3бр.

17.кавьор-1бр

18.парцалени черги-2бр.

19.стомна-1бр.

20.глинени паници/големи и малки/

21.дървени лъжици- 3 бр.

22.месали -3бр.

23.ръжен /голям и малък/-2бр.

24. лопата за хляб-1бр.

 25.Възглавници за одър/ големи и малки/-3бр.

 

Тема: „Умение на лозничанката да търси красота в тъканите „експонира се в зала № ІV  

Експозиционният материал разкрива умението на жената да си играе с цветовете на тъканите. С чевръстите си пръсти тя извезва чудесни тъкани изделия в които вгражда своето чувство за красота и хармония. Експозиционният материал разкрива умението на жената да съхрани при домашни условия народните традиции в тъканите и облеклата. Експонатите отразяват локалната специфика и своеобразието им. С представителният си характер те представляват най-характерната и жизнена част от приложно творческата дейност на жената – домакиня. Експонират се разнообразни тъкани използвани в бита, части от облекла, носии, шевици.

 

Подтема : Домашно тъкачество и декоративни тъкани.

1.Черги разни:

а/Конопени-1бр.

б/Вълнени-2бр.

в/Памучни-3бр.

2.Завивки:

а/Черги за завиване-3бр.

б/Юргани-1бр

в/ГубериІ1бр.

г/Детски завивки-1бр.

3.Тъкани за домашна уредба:

а/Възглавници големи-4бр.

б/ Възглавници Малки-2бр.

в/Чаршафи-5бр.

г/Месали-18бр

д/Пешкири разни-23 бр.

е/Торби-/Големи и малки/ -4 бр.

4.Традиционно народно облекло

а/Български женски костюм-1бр.

б/Български мъжки костюм-1бр.

в/Турски женски костюм -1 бр.

г/Турски мъжки костюм-1бр.

д/Българомохамедански женски костюм -1 бр

е/ Българомохамедански мъжи костюм -1 бр

ж/ Елементи от български женски и мъжки костюми-20бр

з/ Елементи от турски женски и мъжки костюми-19бр

и/ Елементи от Българомохамедански женски и мъжки костюми-19бр

     5.Ракла писана/голяма/1 бр.                                                         

 

 Като цяло етнографската експозиция е „отворена”. Това е възможно поради избора и дизайна на експонирането. Оставена е възможност за подмяна на определени експонати при необходимост за освежаване и внасяне на разнообразие. Това може да се използва при акцентуване на календарни и народни празници. По този начин в живота на експозицията ще има динамика.

 

Пространството пред и около музейната къща дава възможност да се продължи концепцията на музейната експозиция за уютен селски двор с цел да се запази общата визия и посетителя да има усещането за плавен и естествен преход от едно пространство в друго. Задължително в екстериорното пространство ще се създаде място за отдих и освежаване в духа на отдавна отминало време с подходящ дизайн и оформление.

 

    Цялостната идея, която залагаме, е музейната къща и принадлежащия й двор да се превърнат в атрактивно различно и интересно място за посещение.Да се превърне в притегателен център за малки и големи, от близо и далеч с атрактивната си експозиция, с културните си мероприятия и залата за обучение и творчество.

ИЗГОТВИЛ:

Динко Христов- директор на ОУ”Виделина” с.Сейдол и музеен комплекс към ОУ”Виделина”