ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2014-2020 Г. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ ПЛАН
ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИНДИКАТИВНА ТАБЛИЦА - СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ
ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА 2014-2020 Г.
МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014–2020 г. НА ОБЩИНА ЛОЗНИЦА