Акценти

 • Заповед за провеждане на публичен търг
  ЗАПОВЕД № 621/29.11.2021 г. гр. Лозница На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1, чл. 59, ал. 6 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № … Read More
 • Заповед продажба на поземлен имот
  ЗАПОВЕД № 595/09.11.2021 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл. 67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Общински съвет  Лозница, във връзка с Решение № 187 … Read More
 • Временно ограничение за движение
  ЗАПОВЕД № 577/03.11.2021 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с почистване на храстовидни растителност в град Лозница на 04.11.2021 г. З  А  П  О  В  Я  Д  В  А  М: ВЪВЕЖДАМ временна забрана за движение на пътни превозни средства по следната улица: 1.1 Ул.“Странджа“ гр.Лозница,считано от 08:00часа до 17:00 часа на 04.11.2021 … Read More
 • Пробно гласуване с машини
 • Покана за консултации определяне състава на подвижна СИК
  Консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент,както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. Изх. № 92- 00 – 45 Дата: 21.10.2021 г.   ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  „ИТН“ КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА … Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2021 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2021г. и втората вноска до 30.10.2021 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.