Акценти

 • Заседание на Общински съвет на 30.09.2021
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Комисиите към Общински съвет ще заседават на 20.09.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.  09:00ч,. 10:00ч., 11:00ч. и на 21.09.2021 г. / вторник/ от 8:00ч.  09:00ч,. 10:00ч. в Заседателната зала на Общински … Read More
 • Заповед спечелен търг
  ЗАПОВЕД № 499/07.09.2021 гр. Лозница        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл.35, ал.6 във връзка с ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.67, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 174 … Read More
 • Общинска служба по земеделие График за провеждане на заседания на комисията по чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
  РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, Министерство на земеделието  храните и горите, Областна дирекция “Земеделие” Разград, Общинска служба по земеделие – Лозница ГРАФИК За провеждане на заседания на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №РД-07-23/27.07.2021г. на Директора на Областна дирекция “Земеделие“ гр.Разград за стопанската 2021/2022г. за землищата на общ.Лозница   Землище   Дата   Място за … Read More
 • Заповед публичен търг
  ЗАПОВЕД № 466/16.08.2021 гр. Лозница        На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 173 по Протокол № … Read More
 • Заповед публичен търг
  ЗАПОВЕД № 465/16.08.2021 г. гр. Лозница        На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 174 по Протокол № … Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2021 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2021г. и втората вноска до 30.10.2021 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.