Акценти

 • Заповед процедура отдаване под наем на имоти частна общинска собственост
  ЗАПОВЕД № 42 / 13.01.2022 г. – На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 14, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.17, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 209 по Протокол № … Read More
 • Заповеди полски пътища
  Заповеди на ОД „Земеделие“ гр. Разград за определяне цена на имоти общинска собственост, представляващи полски пътища Заповед – землище с. Бели лом Заповед – землище с. Чудомир Заповед – землище с. Гороцвет Заповед – землище с. Градина Заповед – землище с. Каменар Заповед – землище с. Крояч Заповед – землище с. Ловско Заповед – землище … Read More
 • Заповед класиране търг (Обект 3)
  Заповед N.21/07.01.2022 г. – Резултат от проведен търг за купувач на стояща дървесина (Обект 3) Протокол от заседание на комисия
 • Заповед класиране търг (Обект 2)
  Заповед N.20/07.01.2022 – Резултат от проведен търг за купувач на стояща дървесина Протокол от заседание на комисия
 • Заповед за прекратяване на открит конкурс (Обект 1)
  Заповед N.19/07.01.2022 г . за прекратяване на открит конкурс от дейности включващи добив/сеч на маркирана дървесина (Обект 1) Протокол от заседание на комисия за Обект 1

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2021 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2021г. и втората вноска до 30.10.2021 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.