Акценти

 • Обява ОУ „Хр.Ботев“ с.Гороцвет
  Обява за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на пасищни земи/мера/ 10.06.2021г. ОБЯВА ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на пасищни земи/мера/  в землището на с.Гороцвет . Процедурата е открита със  Заповед   № РД15-159/09.06.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев ”, с. … Read More
 • Обява ОУ „Хр.Ботев“ с.Гороцвет
  08.06.2021 г. ОБЯВА ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.Гороцвет и с.Студенец. Процедурата е открита със  Заповед   № РД15-157/07.06.2021 г. на директора на ОУ „Христо Ботев ”, с. Гороцвет за провеждане на търг  с тайно наддаване за отдаване под  аренда на  земеделски … Read More
 • Заповед спечелен търг
  Заповед 293/07.06.2021 г. за продажба от спечелен търг на поземлен имот 24092.501.538, находящ се в с. Бели лом
 • Съобщение местни данъци такси
  Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница IBAN BG 59IORT81168401000100  BIC- IORTBGSF при Инвестбанк, клон Разград. Кодът за плащане на Данък сгради 442100, и за … Read More
 • Обявление за вакантни длъжности
  Обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина и определяне на условията и реда за конкурс

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2021 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2021г. и втората вноска до 30.10.2021 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.