Акценти

 • Покана за консултации определяне състава на подвижна СИК
  Консултации за определяне състава на Подвижна СИК на територията на Община Лозница за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент,както и избори за народни представители за Народно събрание на 14.11.2021 г. Изх. № 92- 00 – 45 Дата: 21.10.2021 г.   ДО МЕСТНИТЕ РЪКОВОДСТВА НА КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС” ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ  „ИТН“ КОАЛИЦИЯ „БСП  ЗА  БЪЛГАРИЯ” ПОЛИТИЧЕСКА … Read More
 • Заповед за извършване продажба на поземлени имоти
  ЗАПОВЕД № 558 гр. Лозница, 20.10.2021 г.                                                                                                                               На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закон за общинската собственост, чл. 34, ал.1, т.2 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско … Read More
 • Заседание на Общински съвет на 29.10.2021
  О Б Я В Л Е Н И Е На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Комисиите към Общински съвет ще заседават на 25.10.2021 г. /понеделник/ от 8:00ч.,  08:30ч,. 09:00ч., 09:30ч., 10:00ч., 11: 00ч. и 11:30 ч.  в Заседателната зала на Общински съвет – Лозница. На … Read More
 • Заповед търг – аренда на земеделски земи
  З  А  П  О  В  Е  Д    № 550 гр. Лозница,  19 Октомври 2021 година На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА и във връзка  с Решение №  183 от  30 Септември  2021 година на Общински съвет  гр. Лозница З А П О В Я Д В А М: 1. Да се проведе явен търг за … Read More
 • Заповед търг – продажба на поземлени имоти
  ЗАПОВЕД № 553/19.10.2021 На основание чл. 44,  ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 35, ал.1 от Закон за общинската собственост, чл.56, ал.1 от Наредба № 2 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Лозница, във връзка с  Решение № 187 по Протокол № 33/30.09.2021 г. на … Read More

СЪОБЩЕНИЕ

Община Лозница уведомява всички граждани за събирането на местни данъци и такси за 2021 година. Плащането може да стане на касата в Общината, по Изипей, в Български пощи или по банков път   по сметката на Община Лозница

IBAN BG 59IORT81168401000100 

BIC- IORTBGSF

при Инвестбанк, клон Разград.

Код за плащане на :

Данък върху недвижимите имоти –  442100

Такса битови отпадъци – 442400

Данък върху превозните средства – 442300 

Данък за придобиване на имущества – 442500

До 30.04.2021 г. се ползва 5% отстъпка. Плащането може да стане и на две равни части като първата вноска е до 30.06.2021г. и втората вноска до 30.10.2021 г. Може да се плаща и с банкова карта на касата на МДТ.